به سادگی بهتر با هم باشیم

کار ما مبتنی بر یک نیاز اصلی انسان است: آرزوی همبستگی. تمرکز ما روی افرادی است که متعلق به آنها نیستند. در حال حاضر ، به ویژه کسانی که به دلیل کشورشان مستثنی هستند. ما فضاهای ملاقات ایجاد می کنیم که به معنای اجتماع است و افراد را با پیش زمینه های مختلف پیوند می دهد: روی صحنه ، در باغ ، در یک کافه. در این روش ، ما مشارکت و توانمندسازی خود را ارتقا می بخشیم و مشارکت فعال اجتماعی را فعال می کنیم. ما با اطمینان و با هدف پایداری واقعی از نظر اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی به این امر متعهد هستیم.

اخبار جدید

Das "zusammen kaffee" schließt ab Dezember

۲۰۲۰ نوامبر ۲۶, پنجشنبه

radio hadra im Oktober

۲۰۲۰ اکتبر ۲۳, جمعه

Workshop "Vorurteilsbewusste Kinderbücher" 2

۲۰۲۰ اکتبر ۲۲, پنجشنبه

تقویم وقایع

بزودی


قسمت ها