zusammen gärtnern

Nje aksion dërkulturor duke përfshirë edhe kopështarinë.

Deshiron të mbjellësh vetë zarzavate? Ake dëshirë, te krijosh miqësi te reja? dëshiron ti me njerëz te tjerë, së bashku të ushtrosh kopështarine dhe të festosh?

Tek Dorfbach pranë zonës Vauban te qytetit është krijuar, që prej Korrikut 2016 një aksion dërkulturor duke përfshirë edhe kopështarinë. Duke respektuar mjeri tjetrin ne dëshirojme që së bashku të punojmë, nga njëri tjetri të mësojmë, së bashku të shijojmë dhe te festojmë.

Nuk ka rëndësi se nga cili vënd ti vjen, cilën gjuhe ti flet, cilën moshë ke, apo nëse ke ndonjë pengesë shëndetësore edhe në se nuk keni njohuri ne kopështari. Ejani te jemi së bashku ne kopështin tone te përbashket.

Ne do te gezohemi shume nëse ti vjen.

TERMINE 2018
Ditet e aksionit
10.März, 14. April, 12. Mai, 9. Juni, 14. Juli, 8. September, 6. Oktober, 17. November
përkatesisht nga ora 10:00.

Marrja ne përdorim te nje pjese tokë.
Nga marsi 2017, ne kopështin ndërkulturor duke përfshirë edhe kopështarinë do te keni mundësine te kujdeseni dhe ta perdorni sipas dëshires tuaj nje pjese te vogel toke. Ti je ne këtë rast përzëmërsicht I ftuar dhe ju lutem plotësoni këtë Formular.

Workshops/Events
Werden über den Newsletter (deutsch, englisch) bekannt gegeben. Bitte anmelden über

Kontakt: garten@zlev.de

Und so findet ihr uns:
Straßenbahnlinie 3 Richtung „Vauban“, Ausstieg „Innsbrucker Straße“, dann der Beschilderung folgen.

 back