zusammenessen.de

Hîmweb ji bo civakeke vekirî

 de ji bo malperê

Em dixwazin bi kar bînin hîmweb „zusammen essen, denken & leben“ (bi hev re xwarinê, difikirin û dijîn) beşdariya sade û kêm-bend li rewşenbîr pirçandî vekirî: zusammenessen.de dide ku mirov bikaribe bi zû û bi hêsanî, mirovên nuh bibînin, ava sosyal torên avakirin û di heman demê de ji bo ew tecrûbeya bajarê xwe ji lîstên cuda.

Kî ku bixwaze bibe mêvandarê, ku bi vexwendina e, ji bo nimûne, şîvê, konserekê, xwarin çêkirin, bi hev re,rêve an jî tamîr pisklêt, li ser malpera me bike. Xeyalkirin dizane sînor nasneke.

Ev vexwendina dikare ji aliyê partiyên bala destê ewlekariya cihê bike qebûl kirin - hemû bi temamî belaş û bê qeyda.

Hîmweb derfet hebit bo vexwendinê pir bi azadî û li gor xwe pêşkêş dike û belkî ku ji bo betalkirina ku sînorên ji dêleva civakî û çandî yên xwe bi xwe. Em ji bo civakekî vekirî!

 paş