zusammenessen.de

הסביבה ליצירת חברה פתוחה ומקבלת

 לאתר

בעזרת הפלטפורמה של ״zusammen essen, denken & leben״ (לאכול, לחשוב ולחיות ביחד), אנחנו רוצים לאפשר מפגש ושיתוף בין תרבויות: zusammenessen.de מאפשר לפגוש אנשים חדשים סתם ככה, ליצור רשתות חברתיות, תוך כדי חוויה של העיר שבה את/ה גר/ה מזווית אחרת.

אנשים שרוצים לארח פשוט מפרסמים את ההזמנה שלהם. לדוגמא: הזמנה לארוחה משותפת, מופע, בישול משותף, טיול או אפילו תיקון אופניים. אין גבול לאפשרויות.

הזמנה זו יכולה להתקבל ע״י אנשים שמתעניינים ולסמן את הגעתם באתר. אין הרשמה ואין חובות תשלום.

הפלטפורמה מציעה לך איזה הזמנות אתה רוצה לקבל ואולי יתאפשר לך לאתגר את גבולותך הסוציאלים! זה מה שאנחנו מקווים!

 חזור